2014/08/03

♣ Bubbles, berries and ice


Mä työskentelen marjabisneksessä ja kiitos henkilökunta-alennuksien tuon kotiin enemmän marjoja kuin kukaan on kykeneväinen syömään. Nyt olenkin ikuisessa kiitollisuudenvelassa vanheneville marjoille, sillä ne inspiroivat - ja pakottivat - minut keksimään fiksun tavan käyttää niitä ja kiitos sen päädyin näihin: kauniisiin, herkullisiin jäihin, joita voi käyttää myös juomasekoittimina.

I work in the berry business and thanks to my employee discount I bring home berries way more than anyone can eat. Now I'm in eternal debt to expiring berries, because they inspired - and forced - me to create a clever way to use them and thanks to that I came up with this: beautiful, delicious ice that doubles as a drink stirrer.
berries1 berries2 berries3 berries5 berries6
Voisin sanoa, että tämä on helpoin DIY ikinä. Sun täytyy ainoastaan täyttää jääpalamuotti marjoilla, peittää marjat vedellä ja antaa jäätyä. Ja lopputuloksena on jotain niin nättiä, että mä vaan valokuvailin niitä aivan kikseissä puoli tuntia.

I could say that this is the easiest DIY ever. All you need to do is to fill an ice cube tray with berries, cover the berries in water and let them freeze. And the ending result is something so pretty that I honestly spent half an hour photographing the damn things. 
berries7 berries9 berries11
Spriten juominen ei ole koskaan ollut näin hauskaa ja vaikka marjoista liukeneekin hieman makua, koko juttu on entistä parempaa, kun sekaan kaataa hieman Smirnoff blueberryä.

Drinking Sprite has never been this much fun and though the berries release a tiny amount of flavor, the whole thing is even better when you pour in a little bit of Smirnoff blueberry.
berries12 berries10
Mä en oikeasti osaa edes kuvailla, kuinka nättejä nää mun mielestä on. Kuplia, marjoja ja jäitä, selkeesti ihan voittamaton trio.

I seriously cannot express how pretty I think these are. Bubbles, berries and ice, clearly an invincible trio. 

2 kommenttia: